Endret: 15 jun 2020     Opprettet: 18 mar 2020

Beboer informasjon Stigenga borettslag mars 2020.

Ordinær Generalforsamling Vi viser til tidligere innkalling til ordinær Generalforsamling 15.4.2020. Pga. situasjonen vedrørende Corona pandemien som nå pågår er ny dato satt til 9.6.2020, det tas forbehold om ytterligere endringer for dato for gjennomføring Generalforsamlingen.

 

Ordinær Generalforsamling

Vi viser til tidligere innkalling til ordinær Generalforsamling 15.4.2020.

Pga. situasjonen vedrørende Corona pandemien som nå pågår er ny dato satt til 9.6.2020, det tas forbehold om ytterligere endringer for dato for gjennomføring Generalforsamlingen.

 

Digital Kommunikasjon - Samtykke

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

 

Pågående Styresaker - Nye Saker

Styret er i gang med å sette seg inn i pågående styresaker, vi vil også behandle nye saker.

Vi vil også be de som ikke har fått svar på sine henvendelser om å kontakte styret på nytt, det er ønskelig at styret får henvendelser skriftlig og helst på epost til stigenga@styrerommet.no

 

Informasjonskanaler

Styret vil også informere om at Stigenga borettslags informasjons kanal er vår hjemmeside:

www.Stigenga.no, her finner du det meste av informasjon, husordensregler, parkeringsregler, informasjon om vedlikehold mm.

 

Det nye styret

Styret har konstituert seg og har følgende ansvarsområde:

Øyvind Karlsen tlf. 93408281             

- Rolle: Leder                                        

- Bygg                                                  

- Forsikring                                            

 

Elisabeth Vistung tlf. 95061821

- Rolle: Nestleder

- Fellesområder

- Sekretær

 

Hilde Lervik tlf. 90944235                   

- Rolle: Styremedlem                            

- Nettsider                                             

- Leverandøravtaler                             

                                                           

Andre Langeland tlf. 48014828

- Rolle: Styremedlem

- Parkering/ladekort

- Garasjeporter

- Ladestasjoner  

                  

Øyvind Myhre tlf. 98662478

- HMS

- Miljø og velferd

 

Styret kan kontaktes mandag til torsdag mellom kl 1800-2000, send gjerne SMS.

Kontaktopplysninger finner du på borettslagets hjemmeside: www.Stigenga.no

Alle henvendelser sendes til stigenga@styrerommet.no

 

Denne informasjonen vil også bli distribuert som vanlig i alles postkasse i løpet av kort tid.

 

Med vennlig hilsen,

Styret.