13 sep 2019

Defekte avfallsbeholdere

Når Renovasjonsetaten oppdager at avfallsbeholdere/søppelkasser er defekte, blir de satt på hodet som et signal til oss om at de må byttes.

Bestilling av nye beholdere må gjøres av Styret. Skulle du oppdage defekt beholder, ber vi om at dette meldes inn til styret per e-post: stigenga@styrerommet.net

E-posten må inneholde hvor mange beholdere som evt. er defekte, hvorvidt det er restavfall eller papiravfall samt ved hvilke husnummer dette gjelder.

Styret vil melde fra til Renovasjonsetaten snarest mulig, men vær obs på at det kan være en bestillingstid hos leverandør på et par uker.