8 nov 2019

Ekstraordinær generalforsamling

Styret vil i løpet av kort tid distribuere invitasjon til ekstraordinær generalforsamling, dette i forbindelse med rehabilitering i Stigenga Borettslag. 

Vi anbefaler så mange som mulig til å komme da det vil bli gitt informasjon om rehabiliteringen vi har jobbet mot et par år. 

Tidspunkt: Mandag 2. desember kl. 18:00

Sted: Stasjonsfjellet Skole.

 

Hold av datoen! 

Ps. dette er ikke den offisielle inkallesen.