5 feb 2019

Lading av elbil i garasjeanlegg

Da er det endelig klart! Som vi ble enige om på generalforsamling 2018 legger vi nå til rette for lading i garasjehusene.

Vi har fått innvilget støtte av Oslo kommune og setter nå i gang med infrastrukturen og etablering av ladestasjoner i begge garasjehusene.

Styret har brukt OBOS Prosjekt til å hjelpe oss i prosessen, og valget har falt på Wago system med Zaptec ladestasjoner. Det vil følge med en brikke til hver ladestasjon som er unik. Denne vil hindre at andre kan koble seg på din ladestasjon.

Selve ladestasjonen må finansieres av den enkelte beboer.
Pris blir maks ca 17.000,- per lader - ferdig montert.

Medgått forbruk av strøm betales av den enkelte beboer og etterfaktureres.

 

Dersom du ønsker å bestille montering av ladepunkt på din oppstillingsplass, send en e-post til styret med følgende informasjon:

Følgende opplysninger må medfølge:

  • Navn og adresse
  • Øvre- eller nedre parkeringshus
  • Hvilken etasje i det respektive parkeringshus
  • Type bil

Merk eposten med: Ladestasjon

 

Det vil også bli anledning til å bestille ladestasjon etter denne felles installasjonen. Prisen vil være ca den samme (ta høyde for konsumprisindeksen).

NB! Viktig! Alle bestillinger av ladestasjonene, nå og i ettertid, SKAL gå igjennom borettslaget.

Ladere ute vil bli stående som i dag.

Ladestasjonen tilhører den respektive leilighet og vil ikke kunne tas med ven en eventuell flytting.

Styret kommer tilbake med mer informasjon rundt detaljer vedr. installasjonen og forventet fremdrift.

Mvh
Styret