Endret: 21 okt 2020     Opprettet: 30 nov 2017

Snø- og måkelister

Turnusliste over strø- og snømåking for Stigenga borettslag.

Vi har avtale om maskinell strøing og snømåking i borettslaget, men vi må også trå til med litt håndkraft.

Beboerne er ansvarlig for å sikre tilgang til søppelhusene, postkassestativene og trappene som tilhører borettslaget. I ekstreme tilfeller kan det også være nødvendig å rydde veiene våre fri for snø før det strøs. Det er viktig at trappene blir måkt før snøen fryser fast, disse skal også strøs. Grei adgang til søppelhusene må være ordnet før henting av søppel.

Alle andelseiere er tildelt 2 vakter snømåking i sesongen, vaktene varer en uke fra mandag morgen til søndag kveld.

Ha en fin vinter!

Hilsen Styret

 

Trykk her for liste