12 feb 2021

Valg 2021

Det er nå tid for å velge et styre for Stigenga borettslag. Selve valget foregår på generalforsamlingen som avholdes noe senere på våren. Styret er svært viktig for driften av borettslaget og vi håper du vil engasjere deg. Med et verv her vil du ha muligheten til å påvirke og videreutvikle dette flotte borettslaget.

I år står følgende verv på valg og vi ønsker forslag til kandidater fra deg.

       A. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
       B. Valg av 3 varamedlemmer for 1 år ( Har vært 2 men det ønskes 3 stk )
       C. Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
       D. Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år
       E. Valg av 3 medlemmer til miljø- og velferdskomite for 1 år

Forslaget (det kan gjerne være deg selv) sender du til valgkomiteen:

Debeis Dias Stigenga 250 - debeisdias@hotmail.com
Knut Ranum Stigenga 252 - knranum@online.no

Ønsker du å skrive ditt forslag til kandidat på papir, kan du poste det i postkassen til hhv Stigenga 250 og Stigenga 252.

Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret som skal innstille ovenfor generalforsamlingen.

 

Frist for innsending av alle forslag: 1 mars 2021.

Fortrinnsvis bør kandidater som foreslås på forhånd ha gitt sin aksept til å stille til valg. Dersom kandidaten som foreslås ikke er forespurt må det informeres om det.

Vi håper på stort engasjement og imøtekommenhet til beste for borettslaget.