7 aug 2019

Visste du at matavfallet du putter i grønn pose blir til næringsrik biogjødsel?

Mer informasjon om kildesortering i Oslo får du onsdag 14. august.

Mellom kl. 16.00 og 20.00 kommer representanter fra Renovasjonsetaten til Stigenga og går dør til dør for å informere om kildesorteringssystemet i Oslo. De svarer på spørsmål og deler ut informasjonsmateriell og matavfallsbeholdere.