Endret: 29 jun 2020     Opprettet: 16 nov 2016

Bygg, utbygg og fargekoder

Slik går du frem ved påbygg av rekkehus

  • Skaff arkitekttegninger av huset ditt sånn det ser ut i dag (alle sider)
  • Skaff arkitekttegninger av hvordan hele rekken du bor i ser ut i dag (alle sider)
  • Skaff arkitekttegninger av hvordan ditt hus vil se ut når du er ferdig (alle sider)
  • Skaff arkitekttegninger av hvordan hele rekken vil se ut når du er ferdig (alle sider)

Send dette inkludert en søknad til styret. Søknaden blir behandlet ved første styremøte etter innsendelse (styremøter holdes hver måned).

Etter godkjent søknad fra styret må du søke Oslo Plan- og bygningsetat (egne priser og satser)

Etter godkjent søknad fra Oslo Plan- og bygninsetat skal et depositum settes inn før bygging påbegynnes. Ta kontakt med OBOS for opprettelse av depositumskonto.
Depositum for terrasse og utbygg er kr 20.000,-
Depositum for bod er kr 5.000,-

Når utbyggingen er ferdig kontaktes styret. Det blir gjennomført en befaring av en fagperson som skriver en rapport. Når dette blir godkjent blir depositum tilbakeført og en økning i husleien beregnes.

Det er viktig at det tas bilder før, under og etter bygging. Til bruk av dokumentasjon dersom dette skulle bli nødvendig senere.

 

Slik går du frem ved bygg av bod

Kontakt styret for befaring og for å avklare hvor det er planlagt at din bod skal stå.

Send inn tegning på planlagt bod, samt inntegning på kart hvor denne settes opp (for arkiv).

Etter godkjent søknad fra styret skal et depositum settes inn før bygging påbegynnes. Søknad til Oslo Plan- og bygg er ikke nødvendig. Ta kontakt med OBOS for opprettelse av depositumskonto.
Depositum for terrasse og utbygg er kr 20.000,-
Depositum for bod er kr 5.000,-

Når utbyggingen er ferdig kontaktes styret. Det blir gjennomført en befaring av en fagperson som skriver en rapport. Når dette blir godkjent blir depositum tilbakeført og en økning i husleien beregnes.

Det er viktig at det tas bilder før, under og etter bygging. Til bruk av dokumentasjon dersom dette skulle bli nødvendig senere.

Ved kjøp av farge anbefales Flügger Farve på Strømmen. De har fargekodene som benyttes på rekkene.
Gi følgende opplysninger ved bestilling:

Navn: Wood tex 04 classic
Resepten (fargekodene) har de lagret i permen i butikken på Strømmen. 

Veggfarger
Tilleggsinfo: Manuell brekking, brekkes i base 4. 

Mørkbrun 9,1 liter:
BB: 1049, PP: 449, RE: 412, YE: 618, WW: 37

Mørkbrun 2,8 liter:
BB: 323, PP: 138, RE: 127, YE: 190, WW: 11
 

Lysbrun 9,1 liter:
BB: 1062, PP: 472, RE: 506, YE: 539, WW: 33

Lysbrun 2,8 liter:
BB: 322, PP: 145, RE: 155, YE: 165, WW: 10

 

Vinduskarmer og detaljer
Tilleggsinfo: Base U6

Rørosrød 0,9 liter
BB: 15, RO:203, VV: 203, WW: 28

 

Adressen til butikken på Strømmen er:
Flügger Farve
Strømsveien 50

NB! Farge må handles hos Flügger fordi de ikke benytter samme fargekode nedbrytning som andre leverandører.
Det kan dog handles hos alle butikkene til Flügger så lenge man oppgir ovenforstående info.