Endret: 7 mai 2019     Opprettet: 16 nov 2016

Bygg, utbygg og fargekoder

Slik går du frem ved påbygg av rekkehus

- Skaff arkitekttegninger av huset ditt sånn det ser ut i dag (alle sider)

- Skaff arkitekttegninger av hvordan hele rekken du bor i ser ut i dag (alle sider)

- Skaff arkitekttegninger av hvordan ditt hus vil se ut når du er ferdig (alle sider)

- Skaff arkitekttegninger av hvordan hele rekken vil se ut når du er ferdig (alle sider)

- Send dette inkludert en søknad til styret. Søknaden blir behandlet ved første styremøte etter innsendelse (styremøter holdes hver måned).

- Etter godkjent søknad fra styret må du søke Oslo Plan- og bygningsetat (egne priser og satser)

- Etter godkjent søknad fra Oslo Plan- og bygninsetat skal et depositum settes inn før bygging påbegynnes. Ta kontakt med OBOS for opprettelse av depositumskonto.
Depositum for terrasse og utbygg er kr 20.000,-
Depositum for bod er kr 5.000,-

- Når utbyggingen er ferdig kontaktes styret. Det blir gjennomført en befaring av en fagperson som skriver en rapport. Når dette blir godkjent blir depositum tilbakeført og en økning i husleien beregnes.

 

Slik går du frem ved bygg av bod

- Kontakt styret for befaring og for å avklare hvor det er planlagt at din bod skal stå.

- Send inn tegning på planlagt bod, samt inntegning på kart hvor denne settes opp (for arkiv).

- Etter godkjent søknad fra styret skal et depositum settes inn før bygging påbegynnes. Søknad til Oslo Plan- og bygg er ikke nødvendig. Ta kontakt med OBOS for opprettelse av depositumskonto.
Depositum for terrasse og utbygg er kr 20.000,-
Depositum for bod er kr 5.000,-

 

Ved kjøp av farge anbefales Flügger Farve på Strømmen. De har fargekodene som benyttes på rekkene.
Gi følgende opplysninger ved bestilling:

Navn: Wood tex 04 classic
Tilleggsinfo: Manuell brekking, brekkes i base 4. 
Resepten (fargekodene) har de lagret i permen i butikken. 

Adressen er:
Flügger Farve
Strømsveien 50