Endret: 8 jan 2019     Opprettet: 8 apr 2018

Melding av byggskade

Bygningsmessige skader hvor beboere vil pårope seg dekning via borettslaget forsikringer umiddelbart må innleveres skriftlig til styret, med beskrivelse av skaden.

Borettslagets forsikring dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget best mulig.

 

Skade skal meldes umiddelbart til forsikringsavdelingen i OBOS
(tlf. 22 86 83 98 eller på e-post: forsikring@obos.no) og skal inneholde:

• Skadested
• Skadedato
• Skadetype
• Antatt skadeårsak
• Omfanget av skaden
• Beboers navn, adresse og telefon

OBOS vil skaffe nødvendige håndverkere for å utbedre skadene.

Den enkelte beboer må sørge for å ha egen hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre.

OBS! Kontantoppgjør aksepteres ikke.

 

Rutine for melding av skade til OBOS: