Endret: 25 okt 2021     Opprettet: 19 aug 2018

Montering av varmepumpe

Før du kan få installert varmepumpe må du ha tillatelse fra styret. Søknad til styret må inneholde utfylt egenerklæring, forslag (tegning) til plassering, hvilken type varmepumpe, samt beregnet utvendig lydnivå. Denne sender du til stigenga(at)styrerommet.net

Egenerklæring kan lastes ned her

Når du bor i et borettslag, er det ekstra viktig å ta hensyn til naboer når du får installert varmepumpe. Ofte kan det være hensiktsmessig å samarbeide med andre beboere om en felles løsning. For eksempel finnes det varmepumpe-systemer hvor én utedel forsyner mange innedeler.


Pass ekstra godt på at:

 • utedelen plasseres riktig og ikke avgir for mye lyd
 • varmepumpen monteres av godkjent installatør som er f-gass-sertifisert, og firmaet f-gass-godkjent
 • varmepumpen monteres korrekt og lovlig 
 • varmepumpen vedlikeholdes godt nok (minimum 2 års intervall)

 

Sjekkliste før montering:

 • Er søknad om installasjon av varmepumpe godkjent av styret? Søknaden skal inneholde utfylt egenerklæring, forslag til hvor varmepumpen plasseres, angi type varmepumpe og beregnet utvendig lydnivå.
 • Er varmepumpen tilpasset norske forhold?
 • Er installatør og firma f-gass-sertifisert?
 • Er det gjennomført befaring hjemme hos beboer? Under befaringen skal leverandøren av varmepumpen anbefale type varmepumpe og hvor utedelen bør plasseres.
 • Er varmepumpen riktig dimensjonert i forhold til beboerens areal?
 • Er planlagt montering av varmepumpen korrekt?
  ◦    Varmepumpen må aldri monteres direkte på trevegger.
  ◦    Utedeler bør monteres i god avstand fra naboers soveromsvindu, og alltid minst ½ meter over bakken.
  ◦    Utedeler må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort.
  ◦    Eventuelle avløpsrør må frostsikres med selvregulerende varmekabel.
  ◦    Alle rør på yttervegg må legges i rørkanaler.
 • Utedelen skal ha hus/overbygg. Denne skal males i samme farge som huset.
 • Har du tegnet serviceavtale? Det sikrer jevnlig ettersyn og vedlikehold med ca. 2 års intervall.
 • Beboer er ansvarlig for vedlikeholdskostnader.
 • Hvis varmepumpen fjernes, har beboer ansvar for å utbedre eventuelle inngrep på bygningen.
 • Hvis beboeren selger sin enhet, må kjøper gjøres kjent med avtalen om varmepumpen.