Endret: 1 okt 2019     Opprettet: 13 sep 2019

Oppføring av veranda / platting / terrasse

Ved oppføring av veranda / platting / terrasse må beboer forholde seg til flere regelverk; både hva som er gjeldende for Oslo Kommune og hva som gjelder i vårt borettslag. Under følger en beskrivelse av de forskjellige oppføringene og hvilke regler som er gjeldende i Stigenga Borettslag.

Platting/terrasse

En oppføring som er i plan med terrenget. Oppføring av ny platting/terrasse er søknadspliktig og må rettes til Styret. Husk å legge ved tegninger. Det er ikke nødvendig med opprettelse av depositumskonto og videre søknad til Oslo Kommune Plan & Bygningsetaten. Terrassen må ikke forankres i konstruksjonen, men være frittstående.

Terrassen kan bygges inn til 7 meter ut fra husveggen.

Skal du ha rekkverk? Husk at rekkverket skal ha en høyde på minimum 90 cm.

 

Veranda

En veranda er en åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Taket er understøttet av stolper. Oppføring av veranda er søknadspliktig. Søknad sendes Styret for behandling. Husk å legge ved tegninger. Når søknaden er godkjent, må beboer kontakte OBOS og opprette en depositumskonto. Depositum er kr. 20.000,- Når dette er gjort, må beboer søke Oslo Kommune Plan & Bygningsetaten. Når arbeidet er ferdigstilt, må beboer kontakte Styret for ferdigbefaring. Etter godkjennelse fra Styret blir depositumskonto frigitt og ferdigattest sendes Oslo Kommune Plan & Bygningsetaten for endelig godkjennelse.

Se for øvrig borettslagets nettsider.

 

Ønsker du å fornye eksisterende terrasse? Arbeidet er ikke søknadspliktig, men vi setter likevel pris på om du sender en e-post til Styret og informerer om at arbeidet skal utføres. Dette for lagring av dokumentasjon på leiligheten.  

 

Skillevegg

Mellom hver enhet er det oppført skillevegger. Vedlikehold og oppføring av disse er beboers ansvar. Arbeidet er ikke søknadspliktig til styret.