Endret: 8 jan 2019     Opprettet: 7 jan 2019

Utvendige vannkraner

Det finnes en del utvendige vannkraner – normalt sett to på hver side av rekken. Annenhver beboer har altså en stoppekran som gjelder seg selv og naboen. Se for øvrig informasjon om ansvaret beboer bærer ved eventuelle skader.

Se egne tegninger for stoppekran og rutiner for å stenge utevannet før vinteren.

All reparasjon av utekraner, rør tilhørende disse samt stoppekraner til utevann er beboers ansvar. Vedlikeholdsansvaret gjelder også varmtvannsberedere og hertil hørende rørsystem. Borettslagets vedlikeholdsansvar stopper ved hovedstoppekran. Innenfor denne er vedlikeholdsplikten beboers ansvar.