21 okt 2020

Informasjon oktober 2020

Utvendige el-bil ladere

Det vil i inneværende måned bli montert 2 nye el-bil ladere ved øvre garasje som en erstatning for de gamle. Det var dessverre ikke mulig å reparere eksisterende lader.

De nye laderne har en annen betalingsplattform enn det er per i dag, se vedlagt brukerveiledning for oppretting av brukerkonto og betalingsform, etc.

Iht. til reglene rundt lading vil det nå bli avgiftsbelagt tiden man står over tillatt ladetid. Hva prisen blir her vil bli lagt ut på stigenga.no og vibbo når laderne er montert.

NB! Gamle ladekort

Dersom du har ladekort til de gamle laderne og ønsker refundert innestående kreditt må dette kortet leveres i postkassa til Andre i Stigenga 268, tydelig merket med navn, adresse og kontonummer, styret vil så sende disse inn til Proxll for utlesing av gjenstående kreditt og deretter utbetale gjenstående beløp.

Utvendige vannkraner

Det finnes en del utvendige vannkraner – normalt sett to på hver side av rekken. Annenhver beboer har altså en stoppekran som gjelder seg selv og naboen.

Se tegning for stoppekran og rutiner for å stenge utevannet før vinteren.

All reparasjon av utekraner, rør tilhørende disse samt stoppekraner til utevann er beboers ansvar. Vedlikeholdsansvaret gjelder også varmtvannsberedere og hertil hørende rørsystem. Borettslagets vedlikeholdsansvar stopper ved hovedstoppekran. Innenfor denne er vedlikeholdsplikten beboers ansvar.

Vedlikehold av terrasser

Det oppfordres til å holde terrassene fri for snø.

Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.

Strøing og snømåking

Vi har avtale om maskinell strøing og snømåking i borettslaget, men vi må også trå til med litt håndkraft.

Beboerne er ansvarlig for å sikre tilgang til søppelhusene, postkassestativene og trappene som tilhører borettslaget. I ekstreme tilfeller kan det også være nødvendig å rydde veiene våre fri for snø før det strøs. Det er viktig at trappene blir måkt før snøen fryser fast, disse skal også strøs. Grei adgang til søppelhusene må være ordnet før henting av søppel.

Alle andelseiere er tildelt ca. 2 vakter snømåking i sesongen, vaktene varer en uke fra mandag morgen til søndag kveld.

Strø- og snømåkelister finnes her. Tilsvarende informasjon ligger også på stigenga.no

Vær oppmerksom på at denne listen ikke er oppdatert etter brannen, de som har fått husene sine ødelagt skal selvfølgelig ikke måke. Vi oppfordrer naboene til å være behjelpelige i de ukene det gjelder og at dere løser dette dere imellom.

Beboermøte brannsikring

Vi håper å kunne avholde et beboermøte ang brannsikring i løpet av november.

Informasjon om forslag til løsning vil bli delt i forkant av møtet.

 

 

Med vennlig hilsen

Styret, Stigenga borettslag