Endret: 12 feb 2021     Opprettet: 5 feb 2020

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til borettslagets styre. Normalt skal valgkomiteen arbeide selvstendig på vegne av eierne/medlemmene, og kun svare ovenfor medlemmene ved årsmøte. Det vil si at de skal ta selvstendige vurderinger og ikke være styrt av det sittende styre.

Valgkomiteen skal velges av eiere/medlemmer. Valget skjer på generalforsamlingen. Valgkomiteen setter selv opp kandidater til neste valgkomité i henhold til vedtektene, som årsmøtet tar stilling til. Det er ikke uvanlig at styret bidrar med forslag til kandidater til valgkomité, men dette må ikke være bindende for valgkomiteen.

Medlemmene som velges til valgkomité må ha god kjennskap til organisasjonen, samt vedtekter og verdier for borettslaget.

Ønsker du selv å stille til valg, eller har forslag til noen som kan passe til styreverv eller velferdsgruppa. Ta kontakt med valgkomiteen.