Endret: 7 jan 2019     Opprettet: 9 nov 2014

Om Stigenga borettslag

Stigenga borettslag ble registrert 28. mai 1971, og ble bygget av OBOS i 1972. Borettslaget består av 152 leiligheter i rekker på tre og fire. Tomten er kjøpt av Oslo kommune, og har ett gårds- og bruksnummer. Dette på grunn av den naturlige oppdelingen av terreng og gangveier.

Borettslagets høyeste innsats er generalforsamlingen. Den kommer sammen minimum en gang i året, vanligvis i mai/juni. Her velges et styre til å ta seg av den daglige driften i borettslaget, og andre saker som opptar beboerne. Det velges fem medlemmer til styret.

Det finnes også et utvalg i borettslaget som heter Miljø & Velferd. Dette består av minst tre medlemmer. Disse skal blant annet sørge for at det blir arrangert arrangementer for beboerne, for eksempel 17. mai, juletrefest osv.

Valgkomiteen skal hvert år sørge for at det sitter beboere i de vervene som er på valg. Vi vil gjerne understreke at det er viktig at beboerne tar sin del av ansvar for fellesskapet og stiller seg til valg. Vi har vært i, og kommer sikkert også i fremtiden til å komme i situasjoner der vi ikke har egne folk i styret. Vi må da leie inn folk, noe som blir kostbart for borettslaget. Dette er unødvendige kostnader som vi ikke bør ta oss råd til.

Etter hver generalforsamling deles det ut oversikt til beboerne over hvem som er valgt til de forskjellige vervene.