28 jan 2021

Omregulering Stig skole

Styret har i dag mottatt denne informasjonen fra plan- og byggningsetaten

Undervisningsbygg Oslo KF foreslår å omregulere Stig skole til undervisning, barnehage, sykkelanlegg, gangvei og friområde. Planen legger til rette for en ny skole og barnehage som er tilpasset multifunksjonshemmede barn. Det foreslås oppført en ny bygning i en til tre etasjer. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med noen forbehold, bl.a. at to veikryss langs Garver Ytteborgs vei blir oppgradert, og at hele sykkelanlegget med fortau opparbeides.

Dersom noen har innvendinger er det mulig å si sin mening ved å trykke på knappen "si din mening" på følgende nettside hvor det også kan leses mer om prosjektet. https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2020072118