Endret: 19 nov 2020     Opprettet: 24 jun 2020

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern

Det er mange ting vi kan gjøre for å hindre brann i leilighetene i borettslaget og som eiere har vi hver og én ansvaret for at vår leilighet er så sikker som mulig.

Last ned Brannsjekken fra Oslo kommune

Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er en liste over hva du kan gjøre og hvor ofte:

Hver dag før du legger deg eller forlater boligen:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin, tørketrommel og andre husholdningsmaskiner er slått av
 • Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
 • Sjekk at levende lys er slokket
 • Sjekk at ingen ovner er tildekket

Hver måned

 • Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen, les mer her
 • Test jordfeilbryter i sikringsskapet.

Hvert kvartal

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
 • Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
 • Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår

 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
 • Stram til skrusikringene i sikringsskapet

Hvert år

 • Bytt batteri i røykvarsleren
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

Om det oppstår brann i leiligheten din, er det også viktig å ha gode rutiner både for voksne og barn.

SMÅ BARN

 • Rop "Brann! Brann!" så høyt du kan.
 • Ikke gjem deg!
 • Gå ut av huset og til møtestedet dere har avtalt.

STØRRE BARN

 • Redd andre ved å rope "Brann! Brann!" og hjelp hverandre ut.
 • Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 • Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 • Gå raskt ut av huset.
 • Still opp på møtestedet.

VOKSNE

 • Redd andre ved å rope "Brann! Brann!" og hjelp hverandre ut.
 • Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet.
 • Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 • Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 • Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser.
  • Gå raskt ut av huset og til møtestedet.
 • Tell opp antall personer, og ta imot brannvesenet når de kommer.

Dette er kjekke spørsmål/punkter å svare på for å vite om leiligheten din er brannsikker:

 • Er boligen din utstyrt med røykvarsler?
 • Er røykvarseleren eldre enn ti år?
 • Henger røykvarseleren i taket?
 • Skiftes batteri på røykvarsleren regelmessig?
 • Er leiligheten utstyrt med pulverapparat?
 • Er det foretatt service på apparatet de siste ti årene?
 • Er leiligheten utstyrt med husbrannslange?
 • Er husbrannslangen formstabil og fastmontert?
 • Har boligen din ildsted?
 • Hold ildsteder under oppsyn, bruk gnistfanger.
 • Er det synlige mangler/feil på skorsteinen/ildstedet ditt?
 • Oppbevarer du brannfarlig vare (propan) i leiligheten din?
 • Er du kjent med oppmøtested ved brann?
 • Er det synlige feil/mangler ved ditt elektriske anlegg?
   
 • Oppbevar fyrstikker og lightere på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.
 • Steng av kokeplatene om du må forlate kjøkkenet under matlaging. 
 • Rengjør jevnlig kjøkkenvifte for brannfarlig fett.
 • Unngå overdreven bruk av skjøteledninger og belastning av stikkontakter.
 • Gå aldri fra levende lys. Pass ekstra godt på hvis det er barn tilstede. Slokk lysene hvis du forlater rommet.