7 jan 2019

Friområder

Borettslaget har en del ”grønne lunger”, hvorav fem er utformet som lekeplasser for små barn. Vedlikehold av disse skjer hovedsakelig på dugnad. Vi henstiller til foreldre om å bidra til å holde orden ellers også, ved å holde sanden i sandkassene, og rydde bort leker.