7 jan 2019

Gjerder

Gjerder som naturlig hører til leiligheten skal vedlikeholdes av beboer. Øvrige gjerder vedlikeholdes på dugnad. Vi henstiller til beboere om å velge beisfarge som husene for øvrig har. Beis dekkes ikke av borettslaget. Gjerder skal ikke være høyere enn 90 cm.