7 jan 2019

Hagearbeid

Enhver beboer disponerer et  visst areal rundt leiligheten, og er derfor pliktet å holde dette i en slik stand at det ikke er til sjenanse for naboer eller miljøet. Spesielt bør man være oppmerksom dersom man har hekk, busker eller trær som kan skape problemer for sikten på veiene.