7 jan 2019

Måking av tak

Takene har plater som man må være forsiktig med. Syret sender ut rundskriv dersom vi må måke takene. Dette blir da gjort av et eksternt firma. Det er ikke tillatt å ferdes på takene uten tillatelse fra styret.