Endret: 24 feb 2019     Opprettet: 7 jan 2019

Snømåking og strøing

Styret leier inn et firma til å måke/strø hovedveiene i borettslaget. All annen snømåking må beboere selv gjøre.

Det sendes ut lister til beboerne før vinteren så hver enkelt beboer vet hvilke uke de skal måke felles areal på, slik som foran postkasser, trapper, til søpleskurene og liknende.

Mer om dette finner du her