7 jan 2019

Søppel

På sentrale steder i borettslaget er det satt opp søppelkassehus til bruk for husholdningsavfall. Vi henstiller til beboere om å pakke inn sitt avfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte slik at ikke avfall faller på bakken eller løst i kassene. Rotter og andre dyr trives når vi søler med matavfall på bakken.

Papiravfall skal i egne kasser. Riv pappesker i biter og kast disse i papirkassen. Husk at det også er andre som også trenger plass til sitt søppel.