7 jan 2019

Vaktmester

Det er ingen vaktmester i borettslaget. De oppgavene som ikke kan løses av den enkelte beboer eller på dugnad, løser styret ved å leie inn hjelp. Vi oppfordrer også beboere til å hjelpe hverandre ved behov.