7 jan 2019

Vanning

Normalt er borettslaget unntatt fra vanningsrestriksjoner for Oslo. Man står altså fritt til å vanne etter behov, men enhver må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid blir vedtatt av kommunale myndigheter.