7 jan 2019

Bestilling av portåpner

Portåpner bestilles direkte hos Norport på telefon: 32 16 13 10. Prisen er kr. 810,- inklusive frakt. Når portåpneren er mottatt, kontakt Cecilie Olsen i styret for programmering. Telefon: 911 74 343.