Endret: 5 feb 2020     Opprettet: 7 jan 2019

Garasjehus og parkeringsplasser

Borettslaget har to garasjehus. Hver leilighet er tildelt én plass i et av disse. Borettslaget har også noen uteplasser som styret står for utleie av. Ved henvendelse til styret kan man stå på venteliste for tildeling av disse plassene. Ved salg av leilighet må ekstra parkeringsplass sies opp, denne følger ikke leiligheten. Ny beboer må søke på nytt.

Kontakt styret for informasjon om parkeringsplasser.

Skjøteledninger til motorvarmere skal være godkjente, og ikke stå i kontakten når motorvarmer ikke er tilkoblet. Pass også på  at denne ikke blir liggende på gulvet, da det er fort gjort at vann trenger seg inn, og vi får jordfeil samt kortslutninger i det elektriske anlegget. Det er ikke tillatt med kupévarmer.