Endret: 24 mai 2020     Opprettet: 9 nov 2014

Parkeringsbestemmelser

  • kjøretøy/tilhengere som parkeres i strid med skilting på stedet skal ilegges kontrollavgift
  • gjester kan benytte unummererte plasser i tre døgn. Gjelder også om bilen er flyttet i mellomtiden. Deretter skal bilen være borte i minimum 24 timer. Ved behov for lengre perioder utsteder styret parkeringskort
  • biler kan parkere i inntil 10 minutter på kjøreveier. Ved lengre stans skal det være synlig aktivitet ved bilen
  • parkering på grøntareal er ikke tillat, og kontrollavgift ilegges umiddelbart
  • biler som er til hinder for utrykningskjøretøy vil bli fjernet for eiers regning. Biler som er til hinder for snøbrøyting ilegges kontrollavgift, eller fjernes for eiers regning
  • ved klage på ilagt kontrollavgift skal beboer/gjester kontakte P-service AS, på telefon 21 08 28 80
  • beboere kan benytte gjesteparkering i to timer. Etter dette ilegges kontrollavgift. Gjelder også om bilen flyttes. Dette gjelder også firmabiler
  • kjøretøy kan fjernes hvis det samme kjøretøyet er ilagt en eller flere kontrollavgifter som ikke er betalt. Kjøretøy som gjentatte ganger blir feilparkert, kan fjernes etter oppdragsgivers instruks
  • det er ikke tillatt å parkere tilhengere på borettslagets gjesteparkeringsplasser uten særskilt tillatelse. Kontakt styret ved behov for midlertidig parkering.