Endret: 18 mar 2021     Opprettet: 18 apr 2020

Rotter i borrettslaget!

Det er den siste tiden observert økende antall rotter i borettslaget og det arbeides med tiltak mot rotteplager flere steder.

Rotteplager i borettslaget

Det arbeides med tiltak mot rotteplager flere steder i borettslaget, Stigenga borettslag har siden 2019 hatt en avtale med Anticimex vedrørende bekjempelse av skadedyr. Det er installert 11 «Smart Pipe»-feller i avløpssystemet tilhørende borettslaget, i tillegg ble det i april i år bestilt ytterligere 3 «Smart giftfrie fangstfeller» for å bekjempe det voksende problemet. Smart giftfrie fangstfellene er utplassert på 3 steder i borettslaget, disse kan Anticimex flytte ved behov.

Ukentlig får vi rapporter om at det er fanget rotter i smartfellene, likevel blir det stadig oftere observert rotter i hager og gangveier i borettslaget.

Et stort rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, bolplasser og skjul. For å lykkes med en bekjempelse kreves det nesten alltid en grundig opprydding i området utendørs der rottene utgjør et problem. Området må ryddes for søppel og matrester slik at tilgangen på mat, vann og bolplasser reduseres. Høyt gress og busker tett inntil bygninger må holdes nede eller fjernes.

Mating av fugler utendørs kan også medføre at gnagere får tilgang på mat. Mat for hunder og katter utendørs kan livnære store bestander av gnagere.

Lykkes man i å fjerne all tilgang på mat, vann og bolplasser så kan man faktisk eliminere hele gnagerproblemet. Dette kan imidlertid være vanskelig i praksis, men det er viktig å gjennomføre dette så langt det lar seg gjøre. Husk at under bekjempelser må åte i fellene alltid konkurrere med annen mat dyrene har tilgang på.

For å forsøke å redusere disse plagene vil vi komme med noen anbefalinger. Vi håper alle tar dette til etterretning, og at vi sammen kan gjøre en innsats mot disse skadedyrene.

Forebygging

  • Fjern tilgang på mat: ha lokk på søppeldunker og hold søppelhusene ryddige. Er det fullt gå til neste søppelkasse/søppelhus
  • Ikke sett søppel på trappa og ikke kast avfall på bakken
  • Ikke mat fugler. Dersom du har matet fugler, sørg for å fjerne rester på bakken
  • Hold det ryddig, klipp gresset og ikke plant busker og trær tett opptil fasaden
  • Hold det rent under terrasser og plattinger. Nedfallsløv er gode gjemmesteder for rottene
  • Kast heller ikke mat eller fett i toalettet eller vasken, fordi det kan føre til at rottene søker seg til avløpsrørene
  • Hold vannlåsen i toalettet i orden
  • Ha gode rutiner for renhold

 

OBS! Det er ikke lov å sette ut gift som et forebyggende tiltak.

 

Avfallshåndtering

Stigenga borettslag har ingen vaktmestertjenester, derfor er det opp til alle og enhver å holde orden i søppelhusene. Alt som blir plassert utenfor søppelkassene blir ikke fjernet.

Restavfall, matavfall (grønne miljøposer) og plastavfall (blå miljøposer) skal i kassene merket matavfall, restavfall og plastemballasje.

Flatpakket papp/kartong og papir skal i kassene merket papir, papp, kartong og drikkekartong. Husk å rive/kutte esker opp slik at det ikke tar mer plass enn nødvendig, da har også din nabo mulighet å bli kvitt papiravfallet sitt.

 

Mvh

Styret i Stigenga borettslag