Til alle beboere

Det forventes mer trafikk i borettslaget den nærmeste fremtiden, samt noen "besøk i hagene"

I forbindelse med rehabilitering av vegger og tak jobbes det med å få inn tilbud på prosjektene fra forskjellige tilbydere. Dette kommer til å medføre en del trafikk på veiene i borettslaget. Det betyr også at det kommer til å bli noe ferdsel rundt husene - også i hagene.

//Styret